Tarieven auto

Hoeveel lessen heb ik nodig?

Hoeveel lessen je nodig hebt is afhankelijk van 3 verschillende dingen:

  • Heb je talent voor autorijden?
  • Heb je aanleg voor autorijden?
  • Heb je aanleg om snel dingen op te pakken/leren?

Zie onderstaande tabel voor meer info:

type leerling m/v leeftijd aantal lessen m/v leeftijd aantal lessen
vlotte leerling m 17-23 26-36 v 17-23 32-42
gemiddelde leerling m 17-23 34-46 v 17-23 38-48
matige leerling m 17-23 34-48 v 17-23 44-54
vlotte leerling m 24-28 30-38 v 24-28 34-42
gemiddelde leerling m 24-28 36-48 v 24-28 40-50
matige leerling m 24-28 38-52 v 24-28 44-56

(bron CBS)

without-cone